Compliance, standarder og regler

Alle DPL medlemmer og IPMA-kandidater er velkomne (Trin 1: Download app - Trin 2: Follow Dansk Projektledelse under People - Trin 3: Join Room Tirsdagstimen i Live-oversigten)

Compliance, standarder og regler beskriver, hvordan du tilpasser eksterne og interne restriktioner i et givet område - land, branche eller organisation. Compliance er den proces, som du følger for at sikre en passende overholdelse af et givet sæt standarder eller regler – hvad enten de er uskrevne eller formaliserede.

Standarder og regler påvirker rammerne for den måde, projektet skal organiseres på. Kompetencen omfatter overholdelse af krav som fx lovgivning, kontrakter, aftaler, intellektuel ejendoms- ret, patenter, EHS (Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed) og faglige standarder.

Hvordan tilpasser du fx dit projekt til eksterne og interne restriktioner?

Kom og del dine erfaringer, succeser og læring - der er nogen, der kan lære af dig og nogen du kan lære af!

Deltagelse kræver ikke tilmelding, find blot Tirsdagstimen i Spotify Live appen

Tilmelding

Online tilmelding slået fra - se detaljer under beskrivelsen ovenfor.