Generalforsamling 2023

Ordinær Generalforsamling i Dansk Projektledelse afholdes den 14. marts kl. 17.30 - 19.30 på Zoom.

Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden jf. vedtægterne:

1.       Valg af dirigent 

2.      Årsberetning og regnskab. 

3.      Handlingsplan og budget, herunder årets kontingent 

4.      Resultat af valg til bestyrelsen (der afholdes i 2023 ikke valg, da der ikke er indkommet flere kandidater end der er pladser).

5.      Valg af foreningens revisor 

6.      Eventuelle forslag i øvrigt fremsat af bestyrelse eller medlemmer 

a.      Forslag til nye vedtægter (fremsendt til foreningens medlemmer den 21. februar)

b.      Såfremt generalforsamlingen godkender de nye vedtægter, afvikles formandsvalg mellem opstillede kandidater.
Kandidater præsenterer sig med en kort gennemgang af personlige erfaringer og kompetencer samt ambitioner for sit virke som formand inden selve valghandlingen.

7.      Eventuelt


Der er sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen (den 30. januar) udsendt beskrivelse af formandens rolle samt procedure for opstilling og valg til alle medlemmer.

Har du spørgsmål til proces eller fremtidig organisering, er du meget velkommen til at kontakte Karin Rye Riddermann på kr@danskprojektledelse.dk eller 31 20 58 63.

Tilmelding / Tilmeldingfrist 13-03-2023 kl. 17:00

Download deltagerliste

Sidste frist for tilmelding er overskredet, så der er desværre lukket for online tilmelding.