Kick Off 2023 - Midt

Det hybride projektarbejde

Bliv klar til de gode projekter i 2023

Kom og mød unikke projektfolk som dig selv, til en snak om, hvad der rører sig i Projekt Danmark - og hvad du gerne vil have ud af dit medlemskab af Dansk Projektledelse i 2023.

Vi sørger for, at du efter mødet er opdateret på de væsentligste tendenser på projektområdet. Vi håber, at du vil bidrage aktivt i dialogerne - så garanterer vi til gengæld, at du går inspireret hjem!

Målgruppe

Du arbejder med projekter - på den ene eller den anden måde, og du har lyst til at lære din projektnabo, din kommende samarbejdspartner eller din nye yndlingssparringsmakker at kende - uanset erfaringsniveau, projektmetodik eller -overbevisning.

Tiden kalder mere end nogensinde på dialog og samarbejde, hvis vi skal løse de komplekse projekter, og vi håber derfor at så mange som muligt vil finde vej til vores arrangement - vi byder velkommen til både medlemmer og ikke-medlemmer af Dansk Projektledelse.

Aftenen byder på

  • Kender du dit Klubhus? Bestyrelsesformand for Dansk Projektledelse, Christina Foldager, præsenterer DPL og giver samtidig en indføring i aktuelle trends og bevægelser i Projektdanmark.
  • Hvad rører sig hos dig? Drøftelser med ligesindede om dit og deres fokus.
  • Tendensnedslag: Hør Janne Rabek Andersen, Chief Product Owner i Sybank fortælle om, hvordan de i regi af Bankdatafællesskabet arbejder med kombinationen af metoder i deres projekttilgang. Janne vil folde Bankadatas projektmodel ud - der starter plandrevet men snart bliver agil - og fortælle om deres bevæggrunde for at tilgå projekterne på en ny måde.
  • Bliv aktiv i DPL. Vær med til at forme Dansk Projektledelse og de kommende medlemstilbud v. Formand Christina Foldager.
  • Fællesspisning og netværk - Dansk Projektledelse er vært ved en let middag.

Dansk Projektledelse håber at kunne sparke 2023 i gang med en række fede møder, og det er derfor gratis at deltage - men hjælp os gerne ved at huske at melde afbud, hvis du alligevel ikke kan deltage.

Vel mødt!


Tilmelding / Tilmeldingfrist 06-02-2023 kl. 23:55

Download deltagerliste

Sidste frist for tilmelding er overskredet, så der er desværre lukket for online tilmelding.