Tx3 Netværk for unge projektledere

Formål  

Når man starter en karriere som projektleder kan man føle sig udfordret – og du er ikke alene. Fra uddannelsen har man den teoretiske viden på plads, men erfaringerne i rollen som projektleder i samspillet mellem mange forskellige mennesker og interessenter er naturligt nok færre.

Med dette Tx3 vil vi give dig en god portion ballast til at kunne varetage din rolle som projektleder. Målet er kort sagt at give dig flere års erfaring på under 1 år – gennem spændende faglige indlæg og dialog på en række netværksmøder med ligesindede.

Vi skal se på udfordringerne og mulighederne, samt udveksle vores egne erfaringer som nye projektledere og hvordan vi lykkedes med at overkomme dem.

Målgruppe  

Tx3 Netværket er for de af DPLs medlemmer, der samlet set har under 3 års erfaring i sin rolle som leder af projekter, porteføljer, programmer og/eller initiativer.

 Deltagelse i Tx3 Netværket kræver medlemskab af DPL. 

Udbytte  
Du vil få en stor bevidsthed om de udfordringer, som nyere projektledere står overfor, og en række værktøjer, der måske kan hjælpe dig med at overkomme dem. Desuden kan du udvide dit netværk af ligesindede projektledere, så du fremadrettet har nogle at sparre med. Du vil også få ny viden, tips & tricks fra bl.a. facilitator Vibeke Gregersen, som du kan trække på i dit videre arbejdsliv.

Netværkets Output  
Tx3 Netværket vil arbejde hen imod at bidrage med en artikel baseret på netværkets findings til bl.a. DPL’s faglige community.

Praktisk  

Opstartsmøde i gruppen finder sted online onsdag d. 31. januar kl. 13:00 til 14:30.  

De efterfølgende møder planlægges overordnet på opstartsmødet. Møder i Netværket vil primært være online – men hvis Netværket vurderer at der er behov for fysisk samling arrangerer vi det.

Tx3 netværker er midlertidigt og løber i første omgang til fra januar 2024 til oktober 2024. Vi forventer at afvikle 5 - 8 møder i netværket.

Tilmeldingsfrist 

Tilmeldingsfrist er mandag den 22. januar. 
 
Facilitator  

Tx3 Netværket faciliteres af Vibeke Gregersen, afdelingschef i Envidan og medlem af bestyrelsen hos Dansk Projektledelse.

Vibeke Gregersen har mere end 30 års erfaring med projektledelse og ledelse af projektledere. Hun arbejder til dagligt med projektteams og har stor erfaring med ledelse af unge og nyuddannede projektledere.

Oplægsholdere

Vibeke Gregersen


Vibeke Gregersen afdelingschef i Envidan og medlem af bestyrelsen hos Dansk Projektledelse. Vibeke Gregersen har mere end 30 års erfaring med projektledelse og ledelse af projektledere. Hun arbejder til dagligt med projektteams og har stor erfaring med ledelse af unge og nyuddannede projektledere.

Tilmelding / Tilmeldingfrist 29-01-2024 kl. 22:00

Sidste frist for tilmelding er overskredet, så der er desværre lukket for online tilmelding.