Store offentlige projekter – kontekst & kompleksitet

Formål  

Tx3 netværket har til formål at indsamle generel viden og erfaring fra Store Offentlige Projekter. Fokus i dette Tx3 vil omfatte bl.a. den stigende kompleksitet, kontekst, organisering og sociale systemer, aktører, rammer, beslutningsprocesser mm 

Tx3 netværket kommer til at arbejde parallelt med forskningsnetværket Program Danmark, der er et nationalt læringsforum for store offentlige projekter, der har til formål at sikre systematiseret erfaringsopsamling fra store offentlige projekter. 

Forsknings Netværket er afhængigt af input fra offentlige instanser i ministerier, styrelser, kommuner og regioner og ikke mindst fra praktikere og fagfolk. 

Formålet med Tx3 Netværket er således at bringe relevant viden og erfaring fra DPLs medlemmer til forskningsnetværket og herigennem bidrage direkte til at styrke de store offentlige projekter. 

Målgruppe  

Tx3 Netværket er for de af DPLs medlemmer, der har erfaring med større offentlige projekter på den ene eller anden måde - og som derfor kan bringe de erfaringer i spil i samarbejdet med Program Danmark.  

 Deltagelse i Tx3 Netværket kræver medlemskab af DPL. 

Udbytte  
Ved at deltage i Tx3 Netværket kommer du helt tæt på det nye initiativ Program Danmark og tæt dialog og sparring med andre, der også arbejder med de offentlige projekter. 

Du bliver således en central del af den erfarings- og vidensindsamling, der kommer til at lægge til grund for de forskningsmæssige initiativer, der vil blive prioriteret og de resultater som Program Danmark slutteligt vil anbefale for at styrke de store offentlige projekter. 

Det vil give dig og din virksomhed solid viden om - og mulighed for at påvirke - hvor arbejdet med de offentlige projekter bevæger sig hen i de kommende år. 

Netværkets Output  

Netværket vil arbejde i tæt dialog med Program Danmark. Der forventes at blive afholdt fælles arrangementer og sparring på tværs.  

Løbende vil Tx3 netværket derfor have brug for at formalisere og konkludere på de drøftelser, der sker internt i netværket i notater til Program Danmark, samt artikler til DPLs community og øvrige medlemmer samt til Program Danmarks LinkedIN gruppe. 

Praktisk  

Opstartsmøde i gruppen finder sted online onsdag d. 13. december kl. 09:00 til 12:00.  

De efterfølgende møder planlægges overordnet på opstartsmødet. Da møderækken i Tx3 Netværket bl.a. afhænger af møderne i Program Danmark må justeringer forventes undervejs.   

Møder i Netværket vil primært være online – men der vil være fysiske events ifm. Program Danmark.  


Tx3 netværker er midlertidigt og løber i første omgang til fra december 2023 til oktober 2024. 

Der forventes at afvikles 5-8 møder i Tx3 netværket – med aktive arbejdsgrupper mellem møderne. 

Facilitator  

Tx3 Netværket faciliteres af Dansk Projektledelses formand Christina Foldager, der også sidder i kernegruppen i Program Danmark.  

Tilmelding

Netværket har haft første opstartsmøde, men vi vil gerne have flere med.

Du kan tilmelde dig netværket ved at sende en mail til:

arrangementer@danskprojektledelse.dk  

Oplægsholdere