Risikostyring med MoR®4 – fra teori til praksis

Formål  
Arbejdet med forandringer indebærer altid et element af usikkerhed. Til at håndtere usikkerheden rummer alle projektmodeller og -metoder en eller anden form for risikostyring.


Men selv om det på overfladen ser ret enkel ud, så er risikostyring stadig et område, hvor det tit halter.

I dette netværk vil vi prøve at kigge lidt nærmere på, hvad der ligger af forhindringer på vejen til at opnå en effektiv risikostyring. Og vi vil undersøge, hvordan vi kan bruge ”Management of Risk” (M_o_R®4) som et rammeværk i arbejdet med at rydde forhindringerne af vejen.

M_o_R®4 tager fat i:

- de forskellige organisatoriske perspektiver, som er relevante for risikostyring
- de grundlæggende principper, der ligger til grund for at lykkes med det
- de menneskelige og kulturelle aspekter ved arbejdet
- en proces for den praktiske gennemførelse af risikostyringen.

Det er i sagens natur en stor mundfuld at gabe over, så vi vil starte med at foretage en afgrænsning og diskutere om vi skal undersøge feltet lidt bredt uden at gå ned i detaljerne eller om vi skal udvælge et til to aspekter og gå lidt mere i dybden med disse.

Er du projektleder, eller arbejder i projekter og har en interesse for risikostyring? Synes du, at det kan være svært at få det til at lykkes? Eller har du supergode resultater, som du gerne vil dele? Så kom og mød ligesindede og vær med til at dele både de gode og de mindre gode erfaringer.

Målgruppe  
Netværket er for folk med erfaring indenfor risikostyring – uanset om det er på projekt, program eller porteføljeniveau.

Deltagelse i Tx3 Netværket kræver medlemskab af DPL. 

Udbytte  
Som deltager vil du få mulighed for at udveksle idéer og sparre med andre med erfaring indenfor området. Herigennem vil du få mulighed for at reflektere over din egen praksis måske kunne hente brugbar inspiration og idéer til dit videre arbejde.

Netværkets Output  
Netværket vil som minimum sørge for opsamling af læring og dokumentation. Vi vil som en af vores første aktiviteter vurdere om der skal komme et konkret output i form af en artikel eller et oplæg.

Praktisk  

Opstartsmøde i gruppen finder sted online fredag d. 22. marts kl. 9.30 til 11.00.  

De efterfølgende møder planlægges på opstartsmødet. Møder i netværket vil primært foregå virtuelt, men hvis behovet for at mødes face-to-face opstår, så forholder vi os til det.

Netværket er midlertidigt og løber i første omgang fra 22. marts til 31. oktober. Vi forventer at holde 5 -7 møder i perioden.

Tilmeldingsfrist 
Tilmeldingsfrist er onsdag den 13. marts. 
 
Facilitator  
Netværket faciliteres af Jesper Brøgger Andersen som er chefkonsulent hos Rambøll.

Jesper arbejder risikostyring og planlægning i afdelingen ”Risk, Safety & Project Planning”. Han har været hos Rambøll i 10 år.

Før dette har Jesper i mange år arbejdet som konsulent med forskellige former for forbedringsinitiativer indenfor projektarbejdet i en række forskellige brancher.

Tilmelding / Tilmeldingfrist 21-03-2024 kl. 10:30

Sidste frist for tilmelding er overskredet, så der er desværre lukket for online tilmelding.