DPL og den politiske agenda

Formål  

Tx3 netværket har til formål at bidrage til at tegne den politiske agenda for Dansk Projektledelse. Netværket arbejder således med at udpege - og uddybe - områder, hvor medlemmerne i DPL og deres arbejde har samfundsmæssig relevans og hvor samfundet har relevans for medlemmerne i Dansk Projektledelse.

DPL vil være et stærkt interessefællesskab for ledere af projekter og initiativer for at bidrage til bæredygtig udvikling af løsninger, produkter, virksomheder, organisationer og samfund.

For at være det, er vi nødt til at være tydelige i vores kommunikation om, hvor vi kan gøre en forskel for samfundet samt præcisere, hvor forandringer eller reguleringer er nødvendige for, at vi kan understøtte
udviklingen.

Målgruppe  

Tx3 Netværket er for de af DPLs medlemmer, der brænder for, at DPL bliver mere synlig, fremtrædende og stærk i sin rolle som forening for ledere af porteføljer, programmer, initiativer og projekter.

Du har derfor udover forståelse af projekterne altså også en stærk samfundsmæssig og politisk interesse. Har du fx fulgt foreningen gennem årerne og gentagende savnet en stemme, der kunne tale for dig i en bredere kontekst – så er du nu, du skal på banen og bringe dine argumenter og holdninger i spil.
 Deltagelse i Tx3 Netværket kræver medlemskab af DPL.

Udbytte  
Med åbning af dette Tx3 netværk forventer vi nogle stærke debatter og drøftelser. Vi er slet ikke i tvivl om, at de medlemmer, der finder vej hertil, har store forventninger til DPL som forening. Du vil blive en central deltager i stærke drøftelser, der vil koble din faglighed til nogle af de store samfundsmæssige temaer og vilde problemer som fx den globale klimakrise og den grønne omstilling men også om fx unge med uforløst potentiale, nytænkning af uddannelsessektoren, balancen mellem by og land, ulighed i sundhed og fx også mangel på arbejdskraft, den måde nye generationer udfordrer vores måde at lede på og den måde, vi tænker organisation og arbejdsliv på.

Det vil give dig og din virksomhed indblik i nye faglige potentialer og løfte jeres stemme og holdninger op over organisatorisk niveau i et fællesskab med ligesindede.

Netværkets Output  

Netværket vil bidrage direkte til uddybning og realisering af DPLs strategi. Vi sammenfatter arbejdet til Magasinerne i 2024, til vores faglige community og andre relevante medier.

Tx3 netværket bidrager herudover til foreningens planlægning af næste års Folkemøde 2024.

Praktisk  

Opstartsmøde i gruppen finder sted online d. 27. november kl. 12:30 til 15:30.

De efterfølgende møder planlægges overordnet på opstartsmødet. Møder i Netværket vil primært være online – men hvis Netværket vurderer at der er behov for fysisk samling arrangerer vi det.

Tx3 netværker er midlertidigt og løber i første omgang til fra november 2023 til juni 2024

Der forventes at afvikles 4-6 møder i Tx3 netværket – med aktive arbejdsgrupper mellem møderne.

Facilitator  

Tx3 Netværket faciliteres af Dansk Projektledelses formand Christina Foldager, der også sidder i kernegruppen i Program Danmark.  

Tilmelding

Netværket har haft første opstartsmøde, men vi vil gerne have flere med.

Du kan tilmelde dig netværket ved at sende en mail til:

arrangementer@danskprojektledelse.dk  

Oplægsholdere