Oversigt

 • Prøven er enten skriftlig eller mundtlig overhøring, hvor du skal vise kendskab til bl.a. søvejsreglerne, afmærkning af farvandene og navigation.

  Eksamensbeviset er inkluderet og kan hentes på deltagerens side. Lovpligtigt førerbevis hvis dette er berettiget bliver udleveret eller sendt til deltagerens adresse uden yderligere omkostninger.

  0 kommende prøver

  1 afholdte prøver

 • Prøven består af en praktisk prøve, hvor du viser, at du kan manøvrere en båd i havn og til søs. Vælger du at aflægge prøven i en sejlbåd, skal du vise, at du kan sejle båden i forskellige vindretninger. Der lægges megen vægt på søsikkerhed, så du skal blandt andet også vise, at du kan lave en "Mand Over Bord"-manøvre med båden.

  Eksamensbeviset er inkluderet og kan hentes på deltagerens side. Lovpligtigt førerbevis hvis dette er berettiget bliver udleveret eller sendt til deltagerens adresse uden yderligere omkostninger.

  0 kommende prøver

  0 afholdte prøver

 • Prøven består af en praktisk delprøve, hvor du viser, at du kan manøvrere en båd i havn og til søs. Vælger du at aflægge prøven i en sejlbåd, skal du vise, at du kan sejle båden i forskellige vindretninger. Der lægges megen vægt på søsikkerhed, så du skal blandt andet også vise, at du kan lave en "Mand Over Bord"-manøvre med båden.

  Prøven har også en teoretisk delprøve, hvor du skal vise kendskab til blandt andet søvejsreglerne, afmærkning af farvandene og navigation.

  Prøvekrav til Duelighedsprøve i Sejlads for Fritidssejler:
  kan hentes på https://dfukc.dk/vejledning/ under Prøvekrave for Prøveafholdelser, direkte link: Prøvekrav for Duelighedsprøve


  Eksamensbeviset er inkluderet og kan hentes på deltagerens side. Lovpligtigt førerbevis bliver udleveret eller sendt til deltagerens adresse uden yderligere omkostninger.

  0 kommende prøver

  0 afholdte prøver

 • Prøvekrav til Speedbådsprøve:
  Kan hentes på https://dfukc.dk/vejledning/ under Prøvekrave for Prøveafholdelser, direkte link: Prøvekrav til Speedbådsprøve


  Eksamensbeviset er inkluderet og kan hentes på deltagerens side. Lovpligtigt førerbevis bliver udleveret eller sendt til deltagerens adresse uden yderligere omkostninger.

  0 kommende prøver

  1 afholdte prøver

 • Prøvekrav til Vandscooterprøve:
  kan hentes på https://dfukc.dk/vejledning/ under Prøvekrave for Prøveafholdelser, direkte link: Prøvekrav for Vandscooterprøve


  Eksamensbeviset er inkluderet og kan hentes på deltagerens side. Lovpligtigt bevis bliver udleveret eller sendt til deltagerens adresse uden yderligere omkostninger.

  0 kommende prøver

  0 afholdte prøver

 • Eksamensbeviset er inkluderet og kan hentes på deltagerens side.
  Lovpligtigt bevis bliver udleveret eller sendt til deltagerens adresse uden yderligere omkostninger.

  0 kommende prøver

  1 afholdte prøver

 • Prøvekrav til SRC-Prøve:
  kan hentes på https://dfukc.dk/vejledning/ under Prøvekrave for Prøveafholdelser, direkte link: Prøvekrav til SRC-Prøve


  Eksamensbeviset er inkluderet og kan hentes på deltagerens side.
  Lovpligtigt bevis bliver udleveret eller sendt til deltagerens adresse uden yderligere omkostninger.

  0 kommende prøver

  0 afholdte prøver

 • Prøvekrav til Yachtskipper af 3. grad:
  kan hentes på https://dfukc.dk/vejledning/ under Prøvekrave for Prøveafholdelser, direkte link: Prøvekrav for Yachtskipper af 3. grad


  Eksamensbeviset er inkluderet og kan hentes på deltagerens side. Uden yderligere omkostninger.

  0 kommende prøver

  0 afholdte prøver

 • Prøvekrav til Yachtskipper af 1. grad:
  kan hentes på https://dfukc.dk/vejledning/ under Prøvekrave for Prøveafholdelser, direkte link: Prøvekrav for Yachtskipper af 1. grad


  Eksamensbeviset er inkluderet og kan hentes på deltagerens side. Uden yderligere omkostninger.

  0 kommende prøver

  0 afholdte prøver