AG Nordjylland - Forlis og Redning

Dansk sejlbåd forliste i Indiske Ocean ud for Somalias kyst, og nu vil skipperen Kim Johansen fortælle om sejladsen før, under og efter forliset.
Bland andet om bøvl ved afrejsen, havariet, nødkaldet, redningen, tilskadekomst, hjemturen og meget mere.
Der vil blive vist original video fra selve den dramatiske redning.

Tilmelding

Online tilmelding slået fra - se detaljer under beskrivelsen ovenfor.