AG Isefjord - Sensommertræf i Roskilde

Programmet starter med fælles grill fredag aften. Lørdag vil vi præsentere en række langtursbåde og invitere de lokale sejlere til en snak om bådene, om langturssejlads og om FTLF som støtte til realiseringen af langtursdrømmene. Desuden vil lederen af vikingeskibsværftet holde et foredrag om vikingeskibene, hvordan de bygges og vanskelighederne med at finde det rigtige træ og meget mere. Rigelig tid til fælles spisninger og socialt samvær vil der også blive. Hjemrejse søndag.

Tilmelding til efterårstræf senest onsdag den 30. august 2023. Betaling for forplejning og foredrag: pris 200 kr. pr voksen person, der betales via MobilePay 22623635 Bent Skov.

Tilmelding til snak med interesserede om det at være langturssejler og hvad FTLF kan bidrage med til Bent Skov på 22623635 eller på mail: b.skov@post.tele.dk, senest mandag den 22. august 2023 af hensyn til, at vi skal sende mail ud til medlemmerne af Roskilde Sejlklub og Havneselskabet om arrangementet.

Programmet er som følger og forgår i Roskilde sejlklub.

Fredag : Grill vil være klar kl. 18.00 med et glas til velkomst.

Lørdag : Kl. 9.00 morgenmad.

Kl. 10.30 snak med en langturssejler for dem der har tilmeldt sig.
For de andre er der mulighed for en gåtur til Domkirken el.l.

Kl. 11:45 frokost

Kl. 13.00 foredrag om vikingeskibe i Roskilde Sejlklub - vare ca. en time

Kl. 15.00 kaffe og kage

Bagefter er der mulighed for at se på vikingeskibene udefra, der skal betales entre hvis man vil ind på museet eller værkstedet.

Kl. 18.30 grillen er klar til fællesspisning

Søndag: 9.00 Morgenmad

fra ca. kl. 10 er der rengøring og oprydning for dem der ikke har så langt hjem.

Vel mødt i Roskilde