AG Storstrøm - Ø-hop i Nordatlanten - Island rundt

Henrik Wichmann viser billeder og fortæller om sin sejlads rundt om Island

Henrik Wichmann, skipper på WICHWAM viser billeder og fortæller om sin sejlads rundt om Island. Henrik skriver: "Det er altid fascinerende at sejle rundt om noget. Denne gang valgte vi noget rigtigt stort: Island - landet af ild og is. Turen går over et relativt stort, åbent hav, som ikke altid er venligt stemt. Kunsten er at komme op mod vestenvinden. Vi skulle desuden sejle i en mindre båd, en Nimbus 30 (fod) fra 1980, så vi så turen som en udfordring. Men etaperne over åbent hav er i virkeligheden relativt korte, hvis man ø-hopper. Længste etape gik fra Grindavík tilbage til Færøerne og tog 3½ døgn. Turen rundt om Island kan sejles som dagsetaper. Der er flere gode havne, end man umiddelbart skulle tro. Den samlede tur blev 3.222 sømil, varede fra 10. juni til 9. september, i alt 77 dage. Følg med på turen fra Rungsted via Norge, Shetland og Færøerne til Island, rundt om øen og tilbage samme vej. "
Deltagerpris 35 kr. pr. person, der betales ved indgangen.