AG Sydjylland Foredrag om Forlis og redning

Dansk sejlbåd forliste i Indiske Ocean, og nu vil skipperen Kim Johansen, fortælle om sejladsen før, under og efter forliset. Blandt andet, om bøvl ved afrejsen, haveriet, nødkaldet, redningen, tilskadekomst, hjemturen og meget meget mere.
Det er ikke så tit vi kan høre om dette i FTLF, da det heldigvis ikke sker ret tit, så vi kan lære en hel del, ang. problematikker, ved havari, skader, det psykiske, myndigheds bøvl m.m. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Pris inkl. Kaffe og kage kr. 65.- som betales ved tilmelding på mobilpay 8631EC skriv Bemærkning: Forlis