FTLF - Meteorologikursus d. 25. februar 2024 i Kolding

Mette Hundahl er lektor på Marstal Navigationsskole. Hun har i over 25 år undervist kommende navigatører i meteorologi, navigation og andre nautiske fag og er censor ved yacht-skippereksamenerne.

Mette har selv skibsførereksamen og har sejlet som styrmand. Hun har skrevet flere lærebøger og foldere om vejr og beslægtede emner og holder foredrag om emnet for fritidssejlere. Hun har en lille sejlbåd og sejler mest i det sydfynske, hvor hun bor.

Mette har udgivet bogen "Vejret på Vandet - Maritim Meteorologi for skippere og sejlerere". Se mere på www.detblaaforlag.dk, hvor du også kan købe bogen.

På kurset kommer Mette blandt andet ind på meteorologiens grundlæggende begreber, hvordan man bruger vejrudsigter og vejrkort, planlægger sejladsen og tyder det vejr, man møder både kystnært og på oceanerne. Endvidere vil der være øvelser i at læse og forstå vejrudsigter og vejrkort.

Der serveres et rundstykke og en kop kaffe ved kursusstart - og en øl/vand til frokost.
Husk madpakke!

Pris: 545 kr.

Ved framelding senere end 14 dage før kursusstart refunderes tilmeldingsgebyret ikke.

Ved tilmelding accepteres at kontaktoplysninger deles med de andre deltagere på kurset.