FTLF - Offshore Sundhedskursus d. 16. og 17. november 2024 på Fanø

**Kurset er udsolgt**

Vi forventer at afholde kurset igen til foråret 2025 - hold øje med vores hjemmeside.

****************************************************************


Kurset afholdes over to dage (lørdag og søndag) på CMS på Fanø, der er et af verdens mest avancerede uddannelsessteder for sygdomsbehandlere til den professionelle søfart.

Kurset er specielt fokuseret på de udfordringer og behov man kan komme ud for, ombord på en langtursbåd.

Undervisningen omfatter bl.a. Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport og behandlingsmæssige procedurer.

Medicinkistens udstyr er styrende for de emner, der i praksis trænes på kurset, herunder håndtering af tandproblemer, sår (saltvandssår, bylder, brandsår), syning, limning, forbinding, øjenskylning, kateter anlæggelse, injektionsteknik, dispenseringsformer af forskellig slags medicin og beskrivelse til læge jf. rapport mm.

Kurset er intenst og er planlagt til at give deltagerne handlekompetencer ved pludselig opstået sygdom eller ulykke.

Den dybere teoretiske viden om diverse sygdomme er ikke målet, men alle deltagere får en forståelse for den basale fysiologi, så der kan skelnes mellem det normale og det unormale.

Der er bl.a. taget udgangspunkt i FTLF's publikation ”Medicin ombord”. Og CMS har, sammen med Margrethe Schaarup (publikationens forfatter), udarbejdet et meget detaljeret oplæg til det medicinske udstyr, og de medikamenter man bør have med. - Inklusive behandlervejledninger for brug af begge dele.

Kurset omfatter IKKE søsikkerhed (her henvises til FTLF Offshore Søsikkerhedskursus) og IKKE noget omkring forsikringer.

Kurset udbydes kun til FTLF medlemmer. 

Man skal være over 18 år og medlem af FTLF for at deltage.

Pris: 2.150 kr.

Kursusgebyret inkluderer IKKE udgifter til overnatning og forplejning, som er for egen regning. CMS har ikke mulighed for at tilbyde disse ydelser.

På www.visitfanoe.dk kan du evt. finde overnatningssted.

Og husk madpakke til både lørdag og søndag. Spørg evt. der hvor du skal overnatte om de laver madpakker.

Hvis du vil ud at spise lørdag aften, kan FTLF anbefale, at du bestiller bord i forvejen. Kurset er udenfor sæson - og der er ikke så mange steder, som har åbent.

Ved tilmelding accepteres at kontaktoplysninger deles med de andre deltagere på kurset, så samkørsel kan aftales.

Ved framelding senere end 3 uger før kursusstart refunderes tilmeldingsgebyr ikke.