FTLF - Flodskipperkursus

Deltagerforudsætning
Som minimum skal du have et duelighedsbevis, hvor såvel den teoretiske som den praktiske del er bestået (Speedbådskørekort er ikke nok!).

Kursusindhold
Hvis du har planer om at besejle de indre europæiske vandveje f.eks. gennem floder og kanaler til Middelhavet, er det et myndighedskrav at besidde et såkaldt ”Flodskipperbevis”. Dette krav har sin rod i, at en række  europæiske lande har tiltrådt den såkaldte CEVNI forordning. CEVNI står for ”Code Européen des Vois de la Navigation Intérieure”, hvilket betyder forskrifter for sejlads på de indre vandveje. Kurserne omfatter signaler og vigeregler på vandvejene samt generel information om etik og sluseteknik m.v.

Dokumentation
Der afholdes en skriftlig prøve ved slutningen af kursusdagen. For at bestå prøven kræves, at 70% af opgaverne er korrekt besvaret.

Kursusbevis (Flodskippercertifikat) udstedes af sekretariatet. Send vellignende foto og kopi af duelighedsbevis eller andet bevis (ikke speedbådsførerbevis!) til ftlf@ftlf.dk senest 14 dage før kursusstart.
Kursusmateriale Kursusgebyret inkluderer kursusmateriale og bøger, bl.a. "European Waterways Regulations", som SKAL findes ombord ved sejlads på indre europæiske vandveje, samt udstedelse af flodskippercertifikat.

Forplejning: FTLF byder på et rundstykke og kaffe, samt en øl/vand til frokost - husk selv madpakken!

Tilmelding
Man skal være medlem af FTLF for at deltage. Kopi af kvalifikationer (Duelighedsbevis, Y-1 eller Y-3) vedlagt pasfoto sendes efter tilmelding til ftlf@ftlf.dk

Ved framelding senere end 14 dage før kursusstart refunderes tilmeldingsgebyr ikke.

Tilmelding / Tilmeldingen er bindende (frist for frameldelse er overskredet)

Sidste frist for tilmelding er overskredet, så der er desværre lukket for online tilmelding.