Kemi for geografer

Kemi for geografer

Formål

Gennem foredrag, oplæg og forskellige mange små forsøg i laboratoriet at give naturgeografi-, geovidenskabs- og geografilærere indblik i og forståelse af de for geologi og geografi vigtigste kemiske processer.

Indhold

Få svar på spørgsmål som: Hvad sker der kemisk, når der dannes en guldåre? Hvad er kritiske råstoffer? Genbrug – hvordan gøres det mere effektivt? Atmosfærekemi – hvorfor dannes der syreregn? Ozonlaget; hvordan dannes det? og nedbrydes det? Påvirker vulkanudbrud klimaet? Hvorfor er methan en ’stærk’ drivhusgas? Hvorfor frigives der meget methan, når permafrosten tør? Hvordan er C02-forholdene i de øverste jordlag? pH i geofaglige sammenhænge. Hvordan kan vi gemme CO2? AQS (Air Quality Sampler fra ESERO) udstyr til at måle luftforurening mm.

Arbejdsform

Laboratorieforsøg, oplæg, artikler og foredrag

Målgruppe

Undervisere i naturgeografi, NF, geovidenskab og geografi

Undervisere Birgit Sandermann Justesen og Solvejg Petersen – følg med på GL-E, i GeoNyt og på geografilaererforeningen.dk

Pris

3600,- kr. uden overnatning

Tilmelding

Senest 8. januar 2024

Oplys venligst navn, skole og skolens EAN-nummer Spørgsmål rettes til Birgijustesen@gmail.com

Tilmelding / Tilmeldingfrist 08-01-2024 kl. 23:45

Kemi for geografer

3.600 kr.

Deltagelse i kursus "kemi for geografer" (januar 2024)

Køb billet

Kontakt os

Tak! Din besked er afsendt..
Din besked blev ikke afsendt. Brug venligst kontaktinformationer ovenfor. Beklager ulejligheden!