Kursus i naturforståelse

Kursus i naturforståelse - se sammenhænge i naturen 


Dette kursus er for dig, der savner en mere grundlæggende viden om sammenhænge i naturen.På dette forløb over fire enkelte kursusdage mellem april og oktober 2024 arbejder vi med forståelse af grundlæggende økologiske sammenhænge og kredsløb i naturen. Du kommer til at møde både teoretiske oplæg og praktiske øvelser, hvor vi blandt andet undersøger sammenhænge ude i naturen.
Mellem tredje og fjerde kursusdag kommer du til at arbejde med dit eget lille projekt, som fremlægges på dag fire. 


På kurset vil vi bl.a. arbejde med :

  • Økologiske grundbegreber
  • Kredsløbsforståelse
  • Levesteder
  • Natur og naturkvalitet
  • Biodiversitet
  • Naturen i krise
  • Feltbiologiske metoder
  • Videnskabsteori

Kurset giver dig en grundlæggende viden og forståelse, der sætter dig i stand til at arbejde nuanceret med din lokale natur og de kvaliteter, interessemodsætninger og andre udfordringer, den rummer.
Kurset foregår både inde og ude. 


Målgruppen
: Nye eller kommende naturvejledere / formidlere bredt set / frivillige formidlere - alle der ønsker en stærkere naturfaglig ballast og bedre forståelse af sammenhænge i naturen.


Kursussteder:

9. - 10. april 2024 på Raadvad Naturskole. Begge dage er dagskurser, dvs ikke med overnatning, men der er flere overnatningsmuligheder i lokalområdet man selv kan booke, hvis man ønsker at overnatte


4. juni og 3. oktober 2024 på Kirstinelyst ved VejleKursusledere:


Karen Vesterager. Uddannet forstkandidat og naturvejleder. Selvstændig naturvejleder med mange års erfaring fra både Naturskolerne i Rude Skov og Raadvad, ASTRA og læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. 


Dorrit Hansen. Uddannet biolog og naturvejleder. Underviser på læreruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon. Leder gennem 20 år på
Naturskolerne i Rude Skov og Raadvad.


Forplejning:
 Giv besked ved tilmelding om særlige allergier eller andet, vi skal vide på forhånd


Andet:
 Dette kursus indgår som et af de valgfri, åbne kurser, der er en del af Naturvejlederuddannelsen. 

Tilmelding / Tilmeldingfrist 18-03-2024 kl. 12:00

Medlem - Pris m. moms

7.500 kr.

Prisen inkluderer forplejning og materialer, men ikke overnatning

Køb billet

Ikke medlem - pris m. moms

8.200 kr.

Prisen inkluderer forplejning og materialer, men ikke overnatning

Køb billet