Strandens rige natur - geologi og biologi i vandkanten 2023

Arbejder du med naturformidling på stranden og i vandkanten, så er dette kursus måske noget for dig?

Dette 2-dages kursus giver dig mulighed for at styrke og udbygge din viden om strandens natur med fokus på biologi og geologi, samtidig med at vi gennem de udvalgte øvelser og eksperimenter sikrer, at du som deltager involveres mest muligt sansemæssigt, kropsligt og emotionelt og får erfaring med læring som en social proces. 

  Fyns Hoved byder på noget af Danmarks flotteste natur.

  Den første kursusdag har fokus på strandens biologi og økologi fra øverste opskylszone til ca. en meters dybde. Vi skal arbejde på både en beskyttet og en eksponeret kyst. Ved hjælp af forskellige metoder indsamler vi planter, alger og dyr, som vi gennem artsbestemmelse og fordybelse vil danne os viden om. For at skabe så komplet et billede af biotopens biologi og økologi som muligt, vil vi undersøge relevante kårfaktorer så som ilt, temperatur og eksponering og også undersøge, om vort havmiljøs kritiske tilstand kan aflæses i strandens flora og fauna.

  Vi afslutter dagen efter “Nak og æd”-princippet, hvor vi sammen tilbereder aftensmåltidet med udgangspunkt i de spiselige dyr, planter og alger, vi har fundet i løbet af dagen.

  Den anden kursusdag har fokus på geologi og omhandler sten, istid og landskabsdannelse. Tidligere istider har sat tydelige spor rundt omkring i det danske landskab også på Fyns Hoved, hvor isen har efterladt store mængder af sten, sand og grus, der stammer fra vores nordiske nabolande. Du lærer at arbejde praktisk med emner som jordens udvikling, stenbestemmelse, randmorænedannelse, dødishuller, sedimentation og erosion. Stenene bringer geologien tæt på, så du med egne øjne kan se de tydelige spor efter vulkanudbrud, magmakamre, tektoniske pladers bevægelser, fortidigt liv og sedimentære aflejringer. 

  Undervisere

  • Lars Hillerup Jørgensen er pensioneret naturskolelærer og har fra sin ansættelse på Svendborg Naturskole over 30 års erfaring med undervisning i emner med tilknytning til havets biologi og miljø.
  • Isabel Ebbesen er naturvejleder og biolog og har flere års erfaring med elevundervisning og lærerkurser i geologi. Arbejder på Naturskolen Åløkkestedet, Fyn i et nedlagt grusgravsområde og har eget firma MinGeoViden, der udvikler geologiske undervisningsmaterialer til alle aldre


   PRAKTISK
   • Målgruppen: Naturvejledere, kommende Naturvejledere og andre naturformidlere.
   • Tidspunkt: Dag 1: 09-16.00 // Dag 2: 09-15.00
   • Overnatning: Sker på Fyns Hoved Camping i hytter 
   • Forplejning: Indgår i kursusprisen. Giv besked ved tilmelding om særlige allergier eller andet, vi skal vide på forhånd
   • Andet: Denne kursus indgår som et at de valgfri, åbne kurser, der er en del af Naturvejlederuddannelsen.

   Tilmelding / Tilmeldingfrist 24-08-2023 kl. 16:00

   Sidste frist for tilmelding er overskredet, så der er desværre lukket for online tilmelding.