Udeskoledidaktik i praksis

Udeskoledidaktik i praksis

Udeskole er en praksis, hvor en del af undervisningen foregår udenfor klasserummet, for at understøtte elevernes læring.

Med afsæt i udeskoledidaktik og viden om uderumsledelse, vil vi på dette 2 dages kursus arbejde med konkrete eksempler på undervisningsforløb, der inddrager uderummet som læringsrum, med fokus på udvikling af egen praksis.

Kurset vil være en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, praksisoplæg, praktiske eksempler, refleksionsøvelser og udviklingsopgaver.

Kurset henvender sig til alle jer, der gerne vil kvalificere jeres udeundervisning og uderumsledelse.

UNDERVISERE

Karen Vesterager er tidligere Naturskoleleder på Naturskolerne i Rude Skov og Raadvad, der arbejder med skole og dagtilbud fra Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner. Karen er uddannet forstkandidat og naturvejleder - og er tidligere lektor på læreruddannelsen, hvor hun har undervist i naturfag og udeskoledidaktik. Karen er nu selvstændig konsulent.

Sara Bøndergaard er natur- og friluftsvejleder og lærer med linjefag i Natur/teknologi, matematik, dansk og musik. Hun er ansat som medarbejder i Naturvejledning Danmarks sekretariat, hvor hun er projektleder på Mikrosciencefestival.

PRAKTISK

Sted: Viborg Naturskole, Ravnsbjergvej 77, 8800 Viborg

Målgruppen: er naturvejledere, lærere, pædagoger og andre formidlere, der gerne vil arbejde med hvordan vi hver især bedst støtter op om elevernes læring i uderummet.

Tidspunkt: d. 19. - 20. november. 1. dag: kl. 10-17 og 2. dag kl. 9.00-15.30  

Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2025

Deltagerantal: 12-20 deltagere

Pris: 4300,- kr. inkl. moms for medlemmer og 5100,- kr. inkl. moms for ikke-medlemmer som dækker oplægsholdere, materialer, forplejning og faciliteter.

Overnatning: Det er muligt at bestille overnatning på Hald Hovedgård, som ligger i gåafstand til kursusstedet. Kontakt og info finder du her: https://haldhovedgaard.dk/kursus-og-besoeg-paa-hald/overnatning-paa-hald-hovedgaard/ Der er desuden mulighed for at overnatte i shelter ved Naturskolen for 40 kr. eller på Naturskolens herberg for 100 kr/overnatning. Både shelter og herberg aftales med naturskolen på dagen. Hvis du ønsker at overnatte på herberget, skal du selv medbringe sovepose og lagen og være opmærksom på at det er uopvarmet. 

Andet: Er du (eller skal du) i gang med Naturvejlederuddannelsen under Naturvejledning Danmark, så tæller kurset som to dage af de seks valgfrie, åbne kursusdage, der er en del af uddannelsen.


Tilmelding / Tilmeldingfrist 01-10-2025 kl. 00:00

Medlem - pris m. moms

4.300 kr.

Køb billet

Ikke medlem - pris m. moms

5.100 kr.

Køb billet