Naturvejledning og kulturhistorisk formidling

Naturvejledning og kulturhistorisk formidling

Dette 2-dages kursus handler om kulturhistorisk formidling til primært børn.

Der bliver rig lejlighed for at afprøve forløb og aktiviteter samt mulighed for at diskutere og reflektere over formidlingen, de mange pædagogiske og didaktiske overvejelser, der ligger bag og hvordan det kan indgå i egen praksis.

Kurset udbydes i samarbejde med MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring. 

Kursets arbejdsform vil have afsæt i MYRTHUEs historiske formidlingstilbud, hvor oplevelse, fortælling, oplæg, handling med praktiske aktiviteter, forståelse og refleksion vil gå hånd i hånd. Uderumsledelse, praksisfaglighed, formidlerroller med og uden dragt, stedets betydning og indretning vil også indgå. 

MYRTHUE byder på natur- og kulturformidling i form af naturvejledning, historiske værkstedsaktiviteter og andre involverende forløb og har erfaring med kompetenceudvikling og kurser for lærere, pædagoger, dagplejere, naturvejledere, formidlere, studerede og andre.

Transport under kurset foregår i egne biler og samkørsel kan koordineres. 

UNDERVISERE

Du vil møde flere af MYRTHUEs formidlere blandt andre:

Charlotte Bruun, formidler i Jernalderlandsbyen, Holocaust Undervisningscentret og BESAT Esbjerg 1943

Dorit Iversen, naturvejleder ved Skoletjenesten på Quedens Gaard, Digehytten og Dagtilbudstjenesten Ribe

Dorte Vind, leder af MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring

Klaus Lund, naturvejleder på Havneskolen, Holocaust Undervisningscentret, BESAT Esbjerg 1943 og Den gamle Skolestue, samt bestyrelsesformand for Historiske Værksteder i Danmark

Thea Givskov, Natur- og kulturformidler på Myrthuegård

Thomas Brochstedt, naturvejleder ved Skoletjenesten på Quedens Gaard, Den gamle skolestue og Jernalderlandsbyen

Trine Wittorff Brander, Museumsformidler ved Skoletjenesten på Quedens Gaard (Museum Vest) og bestyrelsesmedlem i Historiske Værksteder i Danmark

PRAKTISK

Sted: Kurset foregår både i den nordlige del af Esbjerg Kommune, i Esbjerg og i Ribe:

Ved ankomst tirsdag d. 24. om aftenen: Myrthuegård, Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg V.

Ved ankomst onsdag d. 25. kl. 9.00:  Jernalderlandsbyen i Guldager, Guldager Stationsvej 105, 6710 Esbjerg V

Slutsted: Skoletjenesten på Quedens Gaard, Sortebrødregade 6, 6760 Ribe

Målgruppen: Kurset er rettet mod naturvejledere, naturformidlere og andre, der formidler kulturhistorie eller kunne tænke sig at gøre det på en involverende vis

Tidspunkt: 25.-26. september 2024. Der er mulighed for ankomst dagen før og at overnatte i forbindelse med kurset i shelters eller en madras på gulvet indendørs.

Tilmeldingsfrist: 27. august 2024.

Deltagerantal: 12-25 deltagere

Pris: 3.750,- kr. inkl. moms for medlemmer og 4.750,- kr. inkl. moms for ikke-medlemmer som dækker oplægsholdere, materialer, forplejning og faciliteter.

Overnatning: Det er muligt overnatte i shelter gratis. Medbring lagen, pude/sovepose.

Hvis du ankommer dagen før kurset starter, kan du også booke overnatning hos MYRTHUE på Myrthuegård fra d. 24-25. september ved tilmelding til kurset. Overnatning indendørs er en madras på gulvet.

Andet: Denne kursus indgår som et af de valgfri, åbne kurser, der er en del af Naturvejlederuddannelsen. 

PROGRAM 

Undervejs i programmet reflekteres over og diskuteres formidlingsformen og naturvejledningen.

Tirsdag d. 24. september:  

For overnattende kursister (OBS: kræver tilmelding) mulighed for ankomst til Myrthuegård, Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg V. Overnattende vil få information om indlogering, adgang til kaffe, te mv. og mulighed for tur til Vadehavet på egen hånd. 

Dag 1: onsdag d. 25. september

7.30 Morgenmad for overnattende

Afgang til Guldager (ca. 15 minutters transport)

9.00 Ankomst til Jernalderlandsbyen i Guldager, Guldager Stationsvej 105, 6710 Esbjerg V

Velkomst og introduktion til kursets tema. 

Besøg i Jernalderlandsbyen med smagsprøve på forløb i Guldager Jernalderlandsby, som er et historisk værksted, der giver mulighed for med alle sanser i brug at opleve, hvordan livet kunne tage sig ud for en dreng eller pige i vores del af verden for 2000 år siden. I en skønsom blanding af praktisk jernalderarbejde, rollespil, leg, fortælling og dialog føres eleverne ind i jernaldermenneskets livsbetingelser. Frokost indgår i aktiviteten.

12.45 Afgang fra Guldager, kørsel og ankomst til Esbjerg Midtby

13.15 Esbjerg Museum, Nørregade 23, 6700 Esbjerg 

Introduktion til MYRTHUEs historiske formidlingstilbud: 

Den gamle skolestue, et historisk værksted, der er indrettet som en skolestue i Esbjerg i 1940’erne. Her kommer eleverne i tøj ”som i gamle dage” og med håret velfriseret. Under et besøg indgår morgensang, overhøring af salmevers, tavle- og blækskrivning, hovedregning samt andre øvelser fra "den sorte skole".

BESAT Esbjerg 1943. Det kombinerede historiske værksted og udstillingen BESAT – Esbjerg 1943 giver eleverne mulighed for på praktisk vis at indleve sig i Besættelsestidens hverdagsliv og dilemmaer. Rammen er rekonstruerede miljøer; dagligstue, køkken, vaskehus, modstandskælder, tilflugtsrum og baggård, og ud over det praktiske arbejde indgår fortællinger, fotos og film.

Holocaust Undervisningscentret er et originalt og stærkt undervisningstilbud, der meget direkte involverer og engagerer eleverne. Omdrejningspunktet i Holocaust UndervisningsCentrets formidling er spørgsmålene: Hvordan kunne det ske? Kan det ske igen? 

Kaffe, te, frugt og kage indgår i aktiviteten.

16.30 Afgang fra Esbjerg Midtby, Kørsel til Myrthuegård

17.00 Indlogering, erfaringsudveksling og pause

18.00 Spisning

19.30 Aftengåtur til Eneboerens hus, hvor vi hører om formidlingen heraf.

21.00 Kaffe, te og aftenhygge på Myrthuegård

Overnatning i sheltere på Myrthuegård

Dag 2: torsdag d. 26. september

8.00 Morgenmad

Kort introduktion til refleksionsøvelse under kørsel. Pakning mv.

9.00 Afgang til Ribe – Parkering Sct. Peders Gade 16, 6760 Ribe 

Mødested: Odinsplads 1, Ribe 

10.00 Opfølgning på dagen før

Intro til en dag med historien ude i byen. Vi får smagsprøver på:

Middelalderens Ribe

Da Jacob var barn

Læseteater om renæssancen

Maren Spliids: heks, offer eller heltinde? 

Undervejs vil der være frokost

13.30/14.00 Evaluering og afrunding i Skoletjenestens på Quedens gaard, Sortebrødre gade 5, Ribe. 

Kaffe, te, frugt og kage.

15.30 Farvel og tak for denne gang


Tilmelding / Tilmeldingfrist 27-08-2024 kl. 00:00

Medlem - pris m. moms

3.750 kr.

Køb billet

Ikke medlem - pris m. moms

4.750 kr.

Køb billet