Adfærdsdesign i naturformidlingen

Tænker du nogen gange, at hvis dine elever bare havde mere viden om f.eks. hvorfor affaldssortering er godt for miljøet, så ville de gøre det mere derhjemme? Eller har du oplevet at lave en genial selvkørende grejbank, der selv efter et motiverende lærerkursus alligevel aldrig blev brugt? Så er du ikke den eneste - men hvorfor virker det ikke altid som du havde tænkt og hvad kan du gøre i stedet?

Mange af os forventer, at mennesker træffer fornuftige og vidensbaserede valg. Derfor tror vi ofte, at hvis vi informerer og appellerer til menneskers fornuft med rationelle argumenter, så burde det være nok til at påvirke eller ændre deres adfærd. Problemet er blot, at det gør det i mange tilfælde ikke.

Adfærdsdesign er et værktøj til at drive forandringer. På denne temadag vil I blive præsenteret for teorien bag adfærdsdesign, som bygger på en antagelse om at mennesker grundlæggende ikke er rationelle. Det handler om at bruge den viden, vi har om mennesker og deres adfærd, til at skabe en struktur omkring menneskers valg, så de bliver guidet i en ønsket retning. Det er ikke nok, at vi giver viden og er motiverende, når vi skal ændre f.eks. elever eller læreres adfærd, det skal også være nemt og vores modtagere skal have hjælpe til at gøre det til en del af deres daglige rutiner. Men hvordan indtænker vi det i naturformidlingen, på naturcenteret, i skolen eller i hverdagen? Og kan adfærdsdesign bruges når vi arbejder med klima, bæredygtighed, naturdannelse mm?

Igennem oplæg, diskussioner og cases vil I få et lille indblik i, hvordan man kan bruge viden om adfærdsdesign til at skabe løsninger, der kan give de nye rutiner som I ønsker at give jeres målgruppe. 

Dagen er tilrettelagt med en blanding af teori og praksis – hvor du omsætter dagens tema til din professionelle hverdag ud fra en selvvagt aktuel problemstilling.

Inden kursusdagen skal du sende et eksempel fra din hverdag, hvor du godt kunne tænke dig, at målgruppen havde en anden adfærd. Send til: socla@danmarksnationalparker.dk

Deadline for indsendelse er 7. marts 2024

UNDERVISER:

Sofie Clauson-Kaas, Naturvejleder og projektleder ved Nationalpark Skjoldungernes Land med videreuddannelse i adfærdsdesign.

Kurset tæller som én dag af de seks valgfri, åbne kursusdage, der er en del af Naturvejlederuddannelsen.


Tilmelding / Tilmeldingfrist 01-03-2024 kl. 23:55

Sidste frist for tilmelding er overskredet, så der er desværre lukket for online tilmelding.