Det gode kursus og den gode kursusleder

Et 2-dages kursus for dig, der gerne vil inspireres, afprøve forskellige metoder og få gode tips og trick i at holde kurser og blive
en bedre kursusleder.

Indholdet af dette kursus har fokus på at tilrettelægge kurser indenfor natur og læring for fagprofessionelle som lærere, pædagoger, frivillige og andre voksne. Der lægges vægt på, at indholdet bearbejdes og omsættes til din egen praksis.

Programmet er tilrettelagt som en blanding af teoretiske oplæg, gruppearbejde og forskellige praktiske øvelser. En del af kurset foregår udendørs, husk praktisk beklædning.

  

PROGRAMMET I OVERSKRIFTER


  • Det gode kursusformål

  • Kursets tilrettelæggelse og planlægning

  • Kursusleder roller

  • Involvere, anerkende og bringe kursisters behov og erfaringer i spil  

  • At arbejde med voksne og skabe gode læringssituationer

  • Facilitere og fremme refleksion

Endeligt program samt materiale til forberedelse, tilsendes umiddelbart efter deadline for tilmelding.  

 

UNDERVISERE

Mette Aaskov Knudsen og Poul Hjulmann Seidler, begge konsulenter med eget firma. Mette og Poul har stor erfaring med pædagogik, undervisning og kursusledelse. De har arbejdet sammen og hver for sig, indenfor feltet naturvejledning og friluftsliv specielt med fokus på kompetenceopbygning af fagprofessionelle og udvikling af metoder og læringsforløb.

 

PRAKTISK

Sted: Hindsgavl Naturcenter, Middelfart

Målgruppen: Naturvejledere, naturformidlere og andre indenfor friluftsliv, natur og grønne områder, der står for eller skal i gang med undervisning af voksne

Tidspunkt: 13. - 14. maj 2024

Tilmeldingsfrist: 29. april 2024

Deltagerantal: 12-25 deltagere

Overnatning: Skal man selv sørge for, men der
er mulighed for at booke hytter på Hindsgavl Camping

Pris: 5000,- kr. inkl. moms for medlemmer og 6.000,- kr. inkl. moms for ikke-medlemmer. Betaling dækker undervisning, materialer og forplejning.

Naturvejlederuddannelsen: Kurset tæller som to dage af de seks valgfri, åbne kursusdage, der er en del af Naturvejlederuddannelsen.

Tilmelding / Tilmeldingfrist 29-04-2024 kl. 23:55

Ikke medlem

6.000 kr.

Prisen er inkl. moms og inkluderer undervisning, materialer og forplejning

Køb billet

Medlem

5.000 kr.

Prisen er inkl. moms og inkluderer undervisning, materialer og forplejning

Køb billet