AG Vestsjælland 


Kære FTLF’er


I skrivende stund er der næppe mange af jer, der frister livet på havet.  Her på Storebæltkysten er hovedaktiviteten at sikre bådenes sikre forflytning fra vand til land. Dog er der mange, der lader båden overvintre på vandet.


***


Med udgangspunkt i Korsør Sejlklub, og i samarbejde med samme, har vi i en årrække lavet arrangementer uden for sejlsæsonen. 


Primært oplevelsesforedrag fælles for os og KS’s medlemmer. Plus de af jer fra Kalundborg i nord til Skælskør i syd, der har været opmærksomme på vores lokale opslag. Klubhuset på havnen har de fleste gange været fyldt.


Det er først for nylig, (lige nu), at vi har ladet os lokke/logge ind på FTLF’s portal.


Dette er - med skam at melde - vores første  bidrag til udsendelse af et nyhedsbrev til de ca. - vist nok - 200 medlemmer, der har sat x ved at ville modtage mails fra AG/VSJ.


Når I har læst denne førsteudgivelse, kan I passende tage stilling til, om I vil høre mere fra jeres AG/, der skriver til jer fra Reersø og Korsør.


Karsten Pennov fra Reersø, Morten Falck fra Korsør og Leif Goldbeck, der pt har forladt os , for at sejle rundt i Middelhavet. (Hver sin lyst)!


Vi vil rigtig gerne høre fra dig og din(-e) sejlmakker(-e), om hvad du kunne have lyst til, at vi herude på kysten skulle arrangere for dig? Og måske sammen med dig?


Det vi plejer…:


3-4 oplevelsesforedrag


Flodskipperkurser


Tidevandskurser


Evt. Vhf forberedelseskursus


En tur på det natdunkle blå i samarbejde med vores lokale Marinehjemmeværn 


Vi kunne også forsøge at være sociale. 


fx arrangere en fælles jule- eller nytårsfrokost (eller noget tilsvarende med plads til “tall stories” fra egne ture)


Måske endda at give plads til et træf på egen køl. Det har vi fx plads til på Reersø.


Og så er der alt det, vi ikke har tænkt på.


Det ved jeg ikke hvad er, men det ved du !


Vi glade amatører på Storebælt ser frem til at høre fra dig.


Bedste hilsen

Karsten Pennov   / reerso@gmail.com

Leif Goldbeck / familien.goldbeck@gmail.com

Morten Falck.       / mortenfalck@yahoo.dk

AG/Vestsjælland  / AGvests@ftlf.dk

  • Ingen aktiviteter