Engelsk som Lingua Franca

Kurset tager udgangspunkt i læreplanens krav om at behandle engelsk som Lingua Franca (ELF) i undervisningen.

Formål med kurset er at vise at ELF ikke bare handler om kommunikation i en global kontekst, men griber dybere ind i engelskfagets identitet og berører klasseproblematik, (national) identitet og sprogsyn. Dette er alle aspekter, der kommer i spil i kurset. Her præsenteres et konkret forløb, der både inkluderer teori om ELF, analyse af autentiske teksteksempler og varierede opgaver. Endelig giver kurset et bud på hvordan skønlitteratur også kan indgå i et forløb om ELF. Der vil endvidere være bud på eksamenstekster.

Oplægsholder:
Jakob Bækgaard, lektor i dansk og engelsk.

Målgruppe:
Engelsklærere på STX og HF

Pris:
Pris medlemmer: 850,- kr. Pris ikke-medlemmer 1250,-

Betaling:
Afmelding uden beregning så længe tilmelding er åben. Kurset faktureres umiddelbart efter tilmeldingsfristen.
OBS! Tilmeldingsgebyret refunderes ikke efter tilmeldingsfristen.


Kontakt: EP@mfg.dk

Tilmelding / Tilmeldingfrist 01-10-2021 kl. 00:00

EAN-nummer og CVR-nummer for fakturering. For- og efternavn på alle deltagere. Hvis du i denne tilmelding tilmelder flere personer, bliver der kun sendt informationer vedr. kurset til ovenstående oplyste e-mailadresse.