De gode spørgsmål - der åbner for involvering og refleksion

Kurset er for dig, der formidler, er projektleder eller koordinator eller indgår i kollegiale teams

Dette kursus er for dig der gerne vil blive bedre til at stille de gode spørgsmål, der åbner for refleksion og læring.

Kurset på to intensive kursusdage er opbygget som vekselvirkning mellem praksistræning, teori og gruppearbejde. Der lægges vægt på at du får trænet at stille spørgsmål og få erfaring med spørgsmålenes værdi i forskellige sammenhænge.

Du giver selv og får feedback fra undervisere og medkursister.

Undervejs i kurset vil vi arbejde med:
· Spørgsmål i forhold til samtalers afklaring, fordybelse og afrunding
· Hvad kendetegner et godt spørgsmål? Forskellige spørgsmålstyper
· Kraften, retningen og hjælpsomheden af spørgsmål i professionelle sammenhænge
· Hvordan kan du vide om et spørgsmål kan være hjælpsomt?
· Spørgsmålstyper der fremmer og styrker refleksion, læring og handlemuligheder

Efter kurset vil du have:
· Kompetencer til at anvende spørgsmål og dialog i forskellige professionelle sammenhænge.
· Erfaring med spørgsmål og metoder, der styrker faglig udvikling og problemløsning hos dig og dine kolleger.
· Metoder til at skabe klarhed, få nye perspektiver og se flere handlemuligheder i de projekter og teams, du er en del af.
· Styrket din formidling, så dine deltagere støttes i at bygge bro mellem det lærte og deres egne oplevelser og erfaringer.
· Bedre færdigheder til at vejlede og motivere kolleger og personale.

Kursusleder:

Poul Hjulmann Seidler. Poul har i mange år arbejdet som konsulent med sparring til ledere og organisationer og haft ansvar for udviklingsopgaver omhandlende læring og trivsel. Poul har bl.a. været ansat som specialkonsulent på Københavns Universitet, med uddannelse af naturvejledere og leder af flere eksterne projekter. Han har medvirket til flere konferencer, artikler, bøger og rapporter, omhandlende brug af naturen til undervisning, refleksioner og metodisk udvikling. Han er uddannet biolog, naturvejleder, Pd. i projektledelse og organisationsudvikling samt konsulent i narrativ systemisk teori og er i dag selvstændig i naturligindsigt.dk

Tid og sted:
Kursusinternat på Trente Mølle Naturcenter: 23. – 24. november 2023

Dette kursus indgår som et af de valgfri, åbne kurser, der er en del af Naturvejlederuddannelsen. Kurset tæller for 2 kursusdage.

Tilmelding / Tilmeldingfrist 01-11-2023 kl. 23:10

Medlem - Pris m. moms

5.000 kr.

Dækker materialer, forplejning og overnatning

Køb billet

Ikke medlem - pris m. moms

6.300 kr.

Dækker materialer, forplejning og overnatning

Køb billet