Holistisk Projektledelse i Organisationer

Du skal have internetadgang, computer og hovedtelefon. Vi bruger Zoom via en krypteret forbindelse. Linket til zoom står i bekræftelsen.

De fleste projekter indgår i en større sammenhæng, hvor de spiller sammen med andre typer af aktiviteter, ofte af mere driftsmæssig karakter.
I dette webinar får du en anderledes tilgang til, og forståelse for det, at navigere som projektleder i et dynamisk organisatorisk landskab.

Når du udvikler og gennemfører projekter i en organisation, påvirker du, og bliver påvirket af, et system af organisatoriske dynamikker, som kan være svære at gennemskue. Disse dynamikker virker i enhver organisation, hvad enten det er en international koncern eller en badmintonklub.

For at få et overblik over, hvad der kan være på spil, har Mogens Lausen, ud af velkendte teorier og modeller, konstrueret et ultraforenklet landkort over disse dynamikker. Dette landkort, som han dagligt anvender som konsulent og projektleder i den udviklingsafdeling, som han arbejder i, sætter ham i stand til at gennemskue og forudse, hvad der sker i organisationen, når den påvirkes, og dermed kan han identificere de dele, der, når vi proaktivt arbejder med dem, går fra at være potentielle ”projectkillers” til at være ”projectpromotors”.

Dette landkort vi gerne præsentere for dig og lære dig at bruge i din dagligdag som projektleder.

Det kræver af dig, at du øver dig i med lethed at skifte mellem forskellige abstraktionsniveauer i dit daglige arbejde, men giver dig til gengæld en meget større mulighed for at gennemføre de projekter, du er ansvarlig for, uden at komme i karambolage med alt det, der ellers foregår i den organisation, du virker i.


Udbytte:
Forøget evne til at forstå og navigere som projektleder i et ofte komplekst og dynamisk organisatorisk landskab.

PROGRAM
8:00 Velkomst og introduktion

• Baggrund for model
• Præsentation af model
• Eksempel på brug af model
• Spørgsmål, kommentarer

09:30 slut på webinar


Indlægsholder er Mogens Lausen, cand.mag. E-mba er organisationskonsulent, projektleder og koordinator i Koncern HR, udvikling, Region Midtjylland.


Tilmelding senest den 7. februar

Arrangementet er gratis for medlemmer af Dansk Projektledelse.

Er du ikke medlem koster det kr. 900 ekskl. moms og du kan tilmelde dig ved at sende en mail til: arrangementer@danskprojektledelse.dk


Bliver du forhindret i at deltage?
Hvis du bliver forhindret beder vi dig om - hurtigst muligt og senest den 7. februar før kl. 12, om at kontakte os.

Tilmelding / Tilmeldingfrist 07-02-2023 kl. 12:00

Sidste frist for tilmelding er overskredet, så der er desværre lukket for online tilmelding.