Kick-off møde 2024 - Region Sjælland og Hovedstaden

Bliv klar til de gode projekter i 2024

Kom og mød unikke projektfolk som dig selv til en snak om, hvad der rører sig i Projekt Danmark - og hvad du gerne vil have ud af dit medlemskab af Dansk Projektledelse i 2024.
Vi sørger for, at du efter mødet er opdateret på de væsentligste tendenser på projektområdet. Vi håber, at du vil bidrage aktivt i dialogerne - så garanterer vi til gengæld, at du går inspireret hjem!

Målgruppe

Du arbejder med projekter - på den ene eller den anden måde, og du har lyst til at lære din projektnabo, din kommende samarbejdspartner eller din nye yndlingssparringsmakker at kende - uanset erfaringsniveau, projektmetodik eller -overbevisning.

Tiden kalder mere end nogensinde på dialog og samarbejde, hvis vi skal løse de komplekse projekter, og vi håber derfor at så mange som muligt vil finde vej til vores arrangement - vi byder velkommen til både medlemmer og ikke-medlemmer af Dansk Projektledelse.

Aftenen byder på

  • Nyt fra DPL. Bestyrelsesformand for Dansk Projektledelse, Christina Foldager, præsenterer DPL og giver samtidig en indføring i aktuelle trends og bevægelser i Projekt Danmark.
  • Hvad rører sig hos dig? Drøftelser med ligesindede om dit og deres fokus.
  • Tendensnedslag: AI - konsekvenser for arbejdsform, kompetencer, metoder v/ Julie Ekner Koch og Peter Wang Maarbjerg, Mannaz A/S
    AI er alle vegne og potentialerne er tilsyneladende enorme. Med hvad betyder AI for vores arbejdsformer, kompetencebehov - og hvad opstår der af etiske og faglige dilemmaer i processen? Med en kort indflyvning af karakteren af AI i form af de mest anvendte Large Language Model's (LLM) bliver der lejlighed til at debattere fordele og opmærksomhedspunkter ifm. anvendelsen af AI i projekter.
  • Bliv aktiv i DPL. Vær med til at forme Dansk Projektledelse og de kommende medlemstilbud v. formand Christina Foldager.
  • Sandwich og netværk.

Dansk Projektledelse håber at kunne sparke 2024 i gang med en række spændende møder, og det er derfor gratis for medlemmer at deltage - men hjælp os gerne ved at huske at melde afbud, hvis du alligevel ikke kan deltage. Afbud skal sendes til arrangementer@danskprojektledelse.dk

Vel mødt!


Tilmelding / Tilmeldingfrist 08-03-2024 kl. 14:00

Download deltagerliste

Sidste frist for tilmelding er overskredet, så der er desværre lukket for online tilmelding.