• Klimatiske processer i et tværfagligt perspektiv (kemi og geografi)
  Tilmeldingsfrist: 20 august 2023

  Silkeborg Gymnasium
 • Årets kursus 2023 vil have fokus på to centrale elementer:
  1. Ekskursioner og feltarbejde som didaktiske redskaber til formidling af naturgeografiske syn af virkeligheden.
  2. Deling af idéer til eksperimentalt- og empiribaseret arbejde i naturgeografi på tværs af emner og niveauer.

  Tilmeldingsfrist: 25 oktober 2023

  Rødvig ferieby, Strandgabsvej 29, 4673 Rødvig Stevns
 • 25-01-2024 - 26-01-2024

  Kemi for geografer

  Inspirations- og laboratoriekursus
  Case- og temabaseret om aktuelle emner
  Tilmeldingsfrist: 8 januar 2024

  Rødkilde Gymnasium
  Rødkildevej 42
  7100 Vejle